\"Zpět Zpět na nabídku |
Obsahuje jedno ze slov

Obsahuje všechna slova

Neobsahuje slovo (slova)

Obsahuje přesně sousloví (řetězec)

ID

Obsahuje alespoň jedno ze slov

Nalezne fotografie, které obsahují alespoň jedno z uvedených slov nebo z částí slova. Slova nebo části slov lze oddělit mezerou.

Př: Zadání textu: hory obloha
Nalezne fotografie, které obsahují obě slova nebo pouze hory nebo pouze obloha
Př: Zadání textu: obloh slun
Nalezne fotografie, které obsahují např. obloha, oblohou, slunce, sluneční, slunovrat, ...

Obsahuje všechna slova

Zde zadejte slovo nebo slova oddělená mezerou, jejichž přesné znění hledáte

Př: Zadání textu: slunce obloha
Nalezne fotografie, které obsahují slovo slunce a zároveň obloha.

Neobsahuje slovo (slova)

Jestliže požadujete, aby určité slovo bylo z výběru vyloučeno a nalezly se pouze fotografie, které jej neobsahují, zadejte požadované slovo nebo slova, která oddělíte mezerou zde.

Obsahuje přesně frázi (řetězec)

Hledáteli konkrétní místo, které bude rychlejší najít souslovím, lze využít toto pole.

Př: Zadání textu: spišská nová ves
Nalezne fotografie, které mají v názvu nebo popisu Spišská nová ves.

Tyto vyhledávací možnosti se vždy kombinují najednou a hledají se tedy fotografie, které odpovídají zadání všech vyplněných polí.

ID

Jestliže znáte konkrétní id fotografie, kterou hledáte, můžete využít toto pole. Na ostatní vyplněná pole nebude brán zřetel. Jestliže nechete vyhledávat podle ID je nutné toto pole vymazat.

  • Nerozlišuje velká/malá písmena
  • Zadávejte s diakritikou
  • Zadávejte vždy v jednotném čísle
>>> jednoduché vyhledávání

Zadejte prosím požadovaná slova

\"Zpět Zpět na nabídku |